1. Kennisbank
  2. Beleggingsaccount openen

Welke documenten heb ik nodig voor het aanvragen van een zakelijke beleggingsaccount?

Lijst met documenten die nodig zijn voor het openen van een zakelijke beleggingsaccount

Om een zakelijke beleggingsaccount te openen bij Easybroker dient de directeur of anderszins gemachtigde de volgende documenten te verzamelen en of in te vullen:

  • De Easybroker zakelijke openingsformulieren 
  • Het volmachtformulier
  • Kopie aandeelhoudersregister, inclusief UBO's (handmatig ondertekend door vertegenwoordigingsbevoegde met dagtekening niet ouder dan 2 maanden)
  • Uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 2 maanden);
  • Bewijs van adres van de vertegenwoordigingsbevoegde en wanneer van toepassing van alle UBO's (in de regel is dit de directeur, ook niet ouder dan 2 maanden);
  • Bewijs van adres van de onderneming (niet ouder dan 2 maanden);
  • Een kopie van het paspoort van de vertegenwoordigingsbevoegde en UBO's (niet ouder dan 2 maanden + voor en achterzijde);
  • Een schematisch overzicht van de aandeelhoudersstructuur van de onderneming; (handmatig ondertekend door vertegenwoordigingsbevoegde met dagtekening niet ouder dan 2 maanden).