Easybroker - Risico's Beleggen

Hier vindt je een paar voorbeelden van de risico's en het document waarin we de risico's uitgebreider toelichten.

Klik hier om het document te bekijken: Easybroker Risico's Beleggen

Zelf beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt mogelijk een deel van je inleg, gehele inleg of zelfs meer dan je inleg verliezen. Beleg daarom enkel met geld dat je niet direct nodig het.

Koersrisico is het risico op koersschommelingen van de beleggingen. Koersen veranderen voortdurend en je loopt altijd koersrisico. Dit risico kan je deels verminderen door je beleggingen goed te spreiden.

Kredietrisico is het risico dat de onderneming of staat waarin je belegt niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Er kan dan bijvoorbeeld geen rente meer worden betaald, of de belegging is niets meer waard.

Liquiditeitsrisico is het risico dat je beleggingen niet of nauwelijks verhandeld kunnen worden op de beurs. De beleggingen zijn dan niet ‘liquide’. Hierdoor kan je de beleggingen (tijdelijk) niet verkopen. Je kan dus niet vrij over je inleg beschikken of je krijgt een slechtere prijs voor je beleggingen wanneer je deze verkoopt.

Marktrisico is het risico dat je beleggingen in waarde dalen door ontwikkelingen in de economie. Een afname van de economische groei kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de waarde van een onderneming afneemt. Het gevolg kan zijn dat de aandelen van die onderneming minder waard worden.

Renterisico is het risico dat de waarde van beleggingen daalt als de marktrente stijgt. Een stijgende rente kan leiden tot minder uitgaven van consumenten en tot hogere rentelasten bij ondernemingen. Dit kan de winst van ondernemingen onder druk zetten. Een renteverhoging kan daarom een negatief effect hebben op de waarde van aandelen, obligaties en beleggingsfondsen die aandelen en obligaties in bezit hebben.

Valutarisico ontstaat wanneer je in een andere valuta dan de euro belegt. Als de koers van die andere valuta daalt in vergelijking met de euro, dan heeft dit een negatieve invloed op de waarde van je beleggingen in die andere valuta.

Dit waren in het kort een een paar voorbeelden van risico's. Wil je hier meer informatie over, klik dan hier: Easybroker Risico's Beleggen