1. Kennisbank
  2. Informatie over beleggen

Wat is een obligatie?

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs van een onderneming of overheid die geld geleend heeft.

Als een onderneming of overheid geld nodig heeft voor een investering, dan kan dit gefinancierd worden door een obligatie.

Gedurende de looptijd van de lening krijgt de obligatiehouder rente uitgekeerd. Dat heet ook wel de coupon. Aan het einde van de looptijd wordt de lening in principe afbetaald.

Gaat de lenende instantie gedurende de looptijd failliet, dan heeft een obligatiehouder dezelfde rechten als andere schuldeisers bij de verdeling van bezittingen. Dit is anders als de belegger achtergestelde obligaties heeft. Dan is de rente of coupon vaak wat hoger, maar staat de obligatiehouder achteraan in de rij bij de verdeling van de boedel.