Waarom heb ik een negatief vreemd valuta saldo? Een negatief valuta saldo aanvullen.

Als je een product koopt dat genoteerd staat in een vreemde valuta en je hebt niet voor- of achteraf de betreffende valuta aangekocht/ gewisseld, dan kom je in die valuta negatief te staan. Je betaalt dan rente over het negatieve saldo. 

Je vult een negatief valuta saldo aan via onderstaande link:
 • Log in op het klantenportaal en kies voor More

 

 • Kies "Convert Currency" (1) of "Convert All to EUR" (2) wanneer je meerdere negatieve saldi hebt
 1. Keuze "Convert Currency"
 • Selecteer in het onderste keuzevak "To" de betreffende negatieve valuta die je wil aanvullen. 
 • Kies dan in bovenste keuzevak "From" een valuta waarin je positief staat 

 •  Het systeem rekent vervolgens vanzelf uit hoeveel je daarvoor moet wisselen
 •  Kies dan "Submit" om te bevestigen

2. Keuze "Convert All to EUR"

 • Kies "Contunue" om alle niet basis cash saldi te wisselen naar je basis valuta (EUR in meeste gevallen)
 • Je ziet dan een opsomming van de te wisselen saldi

 • Wanneer je wil kan je nog bepaalde regels de-selecteren door het vinkje uit te zetten
 • Kies dan "Continue"
 • Je ziet dan een samenvatting van de kosten

 • Klik dan "Submit" om te bevestigen

 

Als je vragen hebt over het wisselen van valuta neem gerust contact op met ons team.