Market data / Realtime koersen aanvragen

  • "Login" op je klantenportaal.
  • Klik rechtsboven op het "Pop-icoon".
  • Klik op "Settings".


  • Klik bij Trading Platform (onder User Settings) op "Market Data Subscriptions"
  • Klik rechts naast Current GFIS Subscritptions op het "Tandwiel"


  • Selecteer werelddeel en dan de bundel (Quote Bundles) of losse abonnementen (Level 1)

  • Selecteer de onderdelen waarop je wilt abonneren
  • Bevestig door rechts onder op  "Continue" te klikken
  • Klik vervolgens weer op "Continue"

De Real-time Market Data zal binnen 24 uur actief zijn.

Als je vragen hebt over Real-Time Market Data neem gerust contact op met ons team