Menu onder PortfolioAnalyst

Home, Reports, Portfolio Checkup, Concentration, ESG, External Accounts en Education Center

Home - Home pagina van PortfolioAnalyst

Reports - Portfolio rapporten, mogelijkheid tot instellen rapporten automatisch te laten versturen via e-mail

Portfolio Checkup -Diverse overzichten van resultaten

  • Rendement en risico : vergelijk geld gewogen of tijd gewogen rendement- en risicometingen met maximaal drie benchmarks. na verloop van tijd. Tijdsperioden omvatten: 7 dagen, maand tot nu toe, 1 maand, jaar tot nu toe, 1 jaar, aanvang en aangepast. Dit gedeelte wordt aangevuld met een staafdiagram voor de verdeling van rendementen.
  • Verdeling activaklasse : bekijk bedrag (NIW) en % (gewicht) per activaklasse met lange en korte uitsplitsing. Vouw uit om de samenstelling van elke activaklasse per positie te zien.
  • Geografische spreiding : bekijk bedrag (NAV) en % (gewicht) per regio met lange en korte uitsplitsing. Vouw uit om de samenstelling van elke regio per positie te zien. .
  • Sectorverdeling : bekijk bedrag (NAV) en % (gewicht) per sector met lange en korte uitsplitsing. Vouw uit om de samenstelling van elke sector per positie te zien.

Concentration  

ESG - bekijk je geconsolideerde ESG-scores (Environmental, Social and Governance) van je portefeuille.

External Accounts -Op het tabblad Externe rekeningen kun je rekeningen van elke financiële instelling toevoegen aan PortfolioAnalyst. Je kunt makelaars-, bank- en creditcardrekeningen toevoegen, evenals andere activa en passiva en onroerend goed waarden. Nadat je een account aan PortfolioAnalyst hebt toegevoegd, kunt je de begin- en eindwaarde van de account bekijken en naar beneden gaan om posities (in beursvennootschappen) en transacties te zien. Als je meerdere effectenrekeningen hebt toegevoegd, kun je inzoomen op een geconsolideerd overzicht van de activa die op alle rekeningen worden aangehouden.


Education Center - Onderwijscentrum