Menu onder PortfolioAnalyst

Home, Reports, Portfolio Checkup, Concentration, ESG, External Accounts en Education Center

Home --> Home pagina van PortfolioAnalyst

Reports --> Portfolio rapporten, mogelijkheid tot instellen rapporten automatisch te laten versturen naar uw email

Portfolio Checkup --> Diverse overzichten van resultaten

  • Rendement en risico : vergelijk geld gewogen of tijd gewogen rendement- en risicometingen met maximaal drie benchmarks. na verloop van tijd. Tijdsperioden omvatten: 7 dagen, maand tot nu toe, 1 maand, jaar tot nu toe, 1 jaar, aanvang en aangepast. Dit gedeelte wordt aangevuld met een staafdiagram voor de verdeling van rendementen.
  • Verdeling activaklasse : bekijk bedrag (NIW) en % (gewicht) per activaklasse met lange en korte uitsplitsing. Vouw uit om de samenstelling van elke activaklasse per positie te zien.
  • Geografische spreiding : bekijk bedrag (NAV) en % (gewicht) per regio met lange en korte uitsplitsing. Vouw uit om de samenstelling van elke regio per positie te zien. .
  • Sectorverdeling : bekijk bedrag (NAV) en % (gewicht) per sector met lange en korte uitsplitsing. Vouw uit om de samenstelling van elke sector per positie te zien.

Concentration --> 

ESG --> bekijk uw geconsolideerde ESG-scores (Environmental, Social and Governance) van uw portefeuille.

External Accounts -->Op het tabblad Externe rekeningen kunt u rekeningen van elke financiële instelling toevoegen aan PortfolioAnalyst. U kunt makelaars-, bank- en creditcardrekeningen toevoegen, evenals andere activa en passiva en onroerend goed waarden. Nadat u een account aan PortfolioAnalyst heeft toegevoegd, kunt u de begin- en eindwaarde van de account bekijken en naar beneden gaan om posities (in beursvennootschappen) en transacties te zien. Als u meerdere effectenrekeningen heeft toegevoegd, kunt u inzoomen op een geconsolideerd overzicht van de activa die op alle rekeningen worden aangehouden.


Education Center --> Onderwijscentrum