Kan ik bij EasyBroker een gezamenlijke (en/of) rekening openen?

Gezamenlijk account openen

Indien u een gezamenlijke rekening wenst te openen dienen beide rekeninghouders de volledige aanmeldformulieren in te vullen en te ondertekenen. Ook hebben wij van beide rekeninghouders een legitimatie en een bewijs van adres nodig. Bij het openen van een en/of rekening met twee rekeninghouders geldt dat beide rekeninghouders, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, volledig bevoegd zijn om over de rekening te beschikken. Daarnaast geven beide rekeninghouders bij het openen van de rekening elkaar over en weer een onherroepelijke volmacht om over het saldo te blijven beschikken. In het geval van overlijden van een van de rekeninghouders zal de andere rekeninghouder over het saldo op de rekening kunnen blijven beschikken.