1. Support
  2. Rekening openen

Hoe open ik een zakelijke rekening bij Easybroker?

Je kan met een juridische entiteit een rekening openen bij Easybroker. Neem contact op met ons team om deze aanvraag te starten.

Om een zakelijke rekening te openen bij Easybroker dient de directeur of anderszins gemachtigde de volgende documenten te verzamelen en of in te vullen:

  • De Easybroker zakelijke openingsformulieren (deze kun je opvragen via onze helpdesk);
  • Het volmachtformulier (deze kun je opvragen via onze helpdesk);
  • Kopie aandeelhoudersregister, inclusief UBO's (handmatig ondertekend door vertegenwoordigingsbevoegde met dagtekening niet ouder dan 2 maanden)
  • Uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 2 maanden);
  • Bewijs van adres van de vertegenwoordigingsbevoegde en wanneer van toepassing van alle UBO's (in de regel is dit de directeur, ook niet ouder dan 2 maanden);
  • Bewijs van adres van de onderneming (niet ouder dan 2 maanden);
  • Een kopie van het paspoort van de vertegenwoordigingsbevoegde en UBO's (niet ouder dan 2 maanden + voor en achterzijde);
  • Een schematisch overzicht van de aandeelhoudersstructuur van de onderneming; (handmatig ondertekend door vertegenwoordigingsbevoegde met dagtekening niet ouder dan 2 maanden).