Valuta omwisselen naar een andere valuta (Convert Currency)

  • Klik rechts op  "More" 
  • Klik op "Convert Currency"
  • Selecteer bij "From" de valuta die je hebt 
  • Selecteer bij "To" de valuta die je wil hebben
Het systeem geeft daarna per valuta aan wat het saldo is op de rekening.
Wanneer je bij EUR "Enter Amount" het bedrag invult dat je wil wisselen  dan rekent het systeem automatisch uit hoeveel AUD je daarvoor krijgt
 
  • Klik dan onderop "Submit" om het wisselen te bevestigen

 

Als je vragen hebt over valuta wisselen neem gerust contact op met ons team