Hoe wordt een Easybroker rekening beschermd?

We doen er alles aan om de rekening optimaal te beschermen en te voldoen aan alle wettelijk richtlijnen.

Easybroker heeft een transparante organisatiestructuur. Een onafhankelijke compliance afdeling controleert continu de interne processen en de financiële huishouding. Een externe auditor controleert op haar beurt Easybroker als complete organisatie, volgens de richtlijnen van de Nederlandse en internationale toezichthouders en regelgevende instanties. 

Conform de Europese Richtlijn (Richtlijn/2004/39/EC) betreffende de markten voor financiële instrumenten “MiFID” (Markets in Financial Instruments Directive) past Easybroker een zogenaamde cliëntclassificatie toe. Onze klanten worden in één van de volgende drie categorieën ingedeeld: in aanmerking komende tegenpartij (eligible counterparty), 
professionele belegger (professional client), of niet-professionele belegger (retail client).

Easybroker beschouwt in beginsel al haar cliënten als 'niet-professionele belegger', hierdoor genieten Easybrokerklanten de hoogste bescherming. De Wet Financieel Toezicht is op alle dienstverlening van Easybroker van toepassing.

Easybroker houdt zelf geen geld of effecten aan. Easybroker beleggingsrekeningen worden aangehouden bij onze partner Interactive Brokers Ireland Limited. Interactive Brokers is een zeer kapitaalkrachtige onderneming welke enkel faciliteert. Dit betekent dat de onderneming zelf nooit zelf posities inneemt, welke verstrekkende risicovermindering met zich meebrengt - dit in tegenstelling tot de meeste banken. Easybroker rekeningen vallen onder het Ierse compensatiestelsel welke vergelijkbaar is aan de Nederlandse Beleggerscompensatie en het Belgische Beschermingsfonds: Financiële instrumenten. Actuele informatie hierover kunt u hier vinden. 

De geldende compensatieregeling is van toepassing indien de beleggingsonderneming onverhoopt niet voldoet aan haar verplichtingen inzake effecten en/of gelden waar de klant recht op heeft. Dergelijke situaties zouden zich kunnen voordoen bij faillissement of surseance van betaling van de beleggingsonderneming. Deze regeling is nadrukkelijk niet bedoeld ter compensatie van verliezen en/of gederfde winsten uit beleggingen van de klant.

Easybroker werkt met Interactive Brokers samen, onder andere vanwege de zeer solide status van deze onderneming en de pro-actieve houding met betrekking tot klantbescherming. Gedetaileerde informatie is onder andere beschikbaar hier

Mocht u vragen hebben, dan kan u altijd contact met ons opnemen via e-mail of telefoon.