Hoe is uw EasyBroker rekening beschermd?

We doen er alles aan om uw rekening optimaal te beschermen en te voldoen aan alle wettelijk richtlijnen.

EasyBroker heeft een transparante interne organisatiestructuur waarbij intern door een compliance medewerker en extern door een accountantsbureau de financiële huishouding als de interne processen worden gecontroleerd.

Conform de Europese Richtlijn (Richtlijn/2004/39/EC) betreffende de markten voor financiële instrumenten “MiFID” (Markets in Financial Instruments Directive), worden beleggers ingedeeld als niet-professionele belegger, professionele belegger of in aanmerking komende tegenpartij. EasyBroker beschouwt in beginsel al haar Cliënten als niet-professionele beleggers. EasyBroker klanten genieten hierdoor de hoogste bescherming. De Wet Financieel Toezicht is op alle dienstverlening van Easybroker van toepassing.

Voor Effectenrekeningen aangehouden bij Interactive Brokers* geldt een aanvullende bescherming, deze kunt u via deze link vinden. Met deze wordt door de SIPC een bedrag per klant beschermd. Daarboven verzorgt Lloyds London een extra bescherming. Voor verdere info kijk ook hier.

Deze regeling (en SIPC) geldt indien de beleggingsonderneming onverhoopt niet voldoet aan haar verplichtingen inzake effecten en of gelden waar de klant recht op heeft. Dergelijke situaties zouden zich kunnen voordoen bij faillissement of surseance van betaling van de beleggingsonderneming.

Deze regeling is nadrukkelijk niet bedoeld ter compensatie van verliezen en/of gederfde winsten uit beleggingen van de klant. Meer informatie is voor u beschikbaar op: www.interactivebrokers.com