1. Kennisbank
  2. Informatie over beleggen

De risico's van beleggen

Zelf beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt mogelijk een deel, de gehele inleg of zelfs meer dan de inleg verliezen. Beleg daarom alleen met geld dat je niet direct nodig hebt.

Koersrisico is het risico op koersschommelingen van beleggingen. Koersen veranderen voortdurend en je loopt altijd koersrisico. Dit risico kun je deels verminderen door beleggingen goed te spreiden.

Kredietrisico is het risico dat de onderneming of land waarin je belegt niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Er kan dan bijvoorbeeld geen rente meer worden betaald, of een belegging is niets meer waard.

Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet of nauwelijks verhandeld kunnen worden op de beurs. De beleggingen zijn dan niet ‘liquide’. Hierdoor kun je de beleggingen (tijdelijk) niet verkopen. Je kunt dus niet vrij over de inleg beschikken, of je krijgt een slechtere prijs voor de beleggingen wanneer je deze verkoopt.

Marktrisico is het risico dat beleggingen in waarde dalen door ontwikkelingen in de economie. Een afname van de economische groei kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de waarde van een onderneming afneemt. Het gevolg kan zijn dat de aandelen van die onderneming minder waard worden.

Renterisico is het risico dat de waarde van beleggingen daalt als de marktrente stijgt. Een stijgende rente kan leiden tot minder uitgaven van consumenten en tot hogere rentelasten bij ondernemingen. Dit kan de winst van ondernemingen onder druk zetten. Een renteverhoging kan daarom een negatief effect hebben op de waarde van aandelen, obligaties en beleggingsfondsen die aandelen en obligaties in bezit hebben.

Valutarisico ontstaat wanneer je in een andere valuta dan de euro belegt. Als de koers van die andere valuta daalt in vergelijking met de euro, dan heeft dit een negatieve invloed op de waarde van de beleggingen in die andere valuta.

Dit waren in het kort een een paar voorbeelden van risico's. Wil je hier meer informatie over, klik dan hier: (Bestand ->EB-Risicos-van-beleggen)