1. Kennisbank
  2. Informatie over beleggen

Beschermende maatregelen CFD's

Om particuliere beleggers beter te beschermen voerde de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) per 1 augustus 2018 nieuwe maatregelen in voor CFD’s. Deze maatregelen zijn van toepassing op particuliere beleggers.

De ESMA wilt beleggers beschermen tegen de complexiteit en gebrek aan transparantie bij bepaalde CFD’s. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder besproken.

De inleg is het maximale verlies bij CFD’s
De eerste twee maatregelen dienen ervoor te zorgen dat de financiële risico’s bij CFD’s voor beleggers worden beperkt. Deze bescherming wordt gerealiseerd doordat de marginverrekening en financiering van CFD’s afzonderlijk van andere producten wordt verricht op de effectenrekening. CFD-posities worden geliquideerd zodra je 50% of meer verlies lijdt op het totale, voor CFD’s bestemde kapitaal. Bovendien kun je nooit meer verliezen dan het kapitaal dat je voor CFD’s hebt bestemd. De financiële risico’s bij CFD’s worden hiermee beperkt.

Minimale initiële margin & verlaagde hefboomlimieten
De ESMA heeft minimale initiële marginvereisten vastgesteld, bijvoorbeeld 20% voor aandelen CFD’s en 5% voor CFD’s op grote indices. Zo is het vanaf 1 augustus 2018 niet meer mogelijk om met grotere hefbomen te handelen dan 30:1. Brokers die CFD’s aanbieden met hefbomen hoger dan 30:1 zullen deze producten moeten schrappen uit hun aanbod voor particuliere beleggers. De ESMA hanteert de volgende maximale hefboomlimieten voor CFD’s op basis van de volatiliteit van de onderliggende waarde:

30:1 voor grote valutaparen;
20:1 voor kleinere valutaparen, goud en grote indices;
10:1 voor grondstoffen anders dan goud en kleinere aandelenindices;
5:1 voor individuele aandelen en andere gerelateerde waarden;
2:1 voor cryptocurrencies;

Easybroker kan ervoor kiezen om marginvereisten boven het vastgestelde minimum van de ESMA te hanteren. Op het moment dat Easybroker het risico van een CFD hoger inschat, kunnen zij de marginvereisten verhogen en daarmee de hefboom van de CFD verlagen. In de praktijk komt het vaak voor dat de marginvereisten bij Easybroker hoger zijn dan het minimum van de ESMA. Om de hefboom na te gaan, kun je de transactiewaarde delen door de ingehouden margin. 

Gescheiden liquidaties voor CFD’s
Vanaf 1 augustus 2018 zal de marginberekening en financiering van CFD’s afzonderlijk plaatsvinden van andere producten op de Easybroker rekening. Dit zal automatisch gebeuren. Wanneer je niet meer kunt voldoen aan de marginvereisten op de CFD-rekening, wordt de CFD-positie automatisch gesloten. Posities in CFD’s worden dus binnen de effectenrekening gescheiden van andere producten.

Stel, je kunt niet meer voldoen aan de marginvereisten van de CFD-posities, dan zullen er geen andere posities dan CFD’s worden geliquideerd. Ook zullen er geen contanten worden overgeboekt van andere rekeningsegmenten om daarmee weer aan de marginvereisten voor CFD’s te kunnen voldoen. De CFD-posities zelf zullen wel geliquideerd worden. Hierdoor kun je niet meer verliezen dan de inleg.

Daarnaast kunnen de CFD-posities wel geliquideerd worden als gevolg van een margintekort op een ander segment van de rekening. Ook kunnen cashgelden op de CFD-rekening worden gebruikt om een tekort op een ander segment van de rekening te dekken.

CFD-rente
Door de nieuwe beschermende maatregelen is het niet mogelijk meer te verliezen dan de inleg bij het aangaan van een CFD-positie. Hiermee komt het risico op eventueel grotere verliezen voor rekening van de broker.  Als gevolg hiervan wordt het huidige rentetarief voor openstaande CFD-posities verhoogd met 1%. Daarnaast kunnen grote posities worden onderworpen aan bijkomende marginvereisten. Vanaf 1 augustus 2018 zullen de rentetarieven voor CFD’s worden verhoogd naar de Benchmark +/- 5%.

Resultaatverrekening met cashsaldo
Voorheen werd de winst of verlies op een CFD-positie dagelijks verrekend met het cashsaldo. Vanaf 23 juli 2018 wordt dit niet meer dagelijks verrekend, maar zal uw ongerealiseerde winst of verlies pas worden verrekend met het cashsaldo wanneer de positie wordt gesloten. Als je nu meerdere dagen een CFD-positie aanhoudt, zul je merken dat het resultaat van de CFD-positie niet dagelijks, maar pas bij sluiting verrekend wordt met het cashsaldo. Deze wijziging heeft geen effect op de totale waarde van de rekening, maar zal alleen impact hebben op het tussentijdse cashsaldo.

Houd er rekening mee dat de bovenstaande maatregelen alleen gelden voor particuliere beleggers. Rekeningen die zijn aangesteld als professioneel profiteren niet van deze beschermende maatregelen. Voor het officiële persbericht van de ESMA kun je de volgende website raadplegen: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-adopts-final-product-intervention-measures-cfds-and-binary-options

Warning sign

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen.

63.7% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder (in de periode 12 maanden voorafgaande aan 31 maart 2022).

Het is belangrijk dat je goed begrijpt hoe CFD’s werken en dat je nagaat of je het hoge risico op verlies kunt lopen.