Easybroker - Beloningsbeleid

Beheerst Beloningsbeleid Beknopte samenvatting

Easybroker hanteert een beloningsbeleid dat de medewerkers aanzet om het klantbelang centraal te stellen en het nemen van onnodige risico’s ontmoedigt. Medewerkers van Easybroker ontvangen een vast salaris, eventueel aangevuld met een variabele beloning. De variabele beloningen (tot maximaal 20% van de vaste beloning) worden toegekend op basis van verrichtte prestaties, bij voorkeur op basis van doelen die gelden voor geheel Easybroker, maar er kunnen ook individuele prestaties worden afgesproken. Hierbij geldt dat het beloningsbeleid in lijn is met de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Verder is voor medewerkers die het risicoprofiel van Easybroker kunnen beïnvloeden de Regeling Beheerst Beloningsbeleid van toepassing. In de processen van Easybroker zijn ook andere maatregelen en procedures opgenomen die verder bijdragen aan het voorkomen van ongewenste risico’s of gedrag van medewerkers, die ten koste zouden gaan van het klantbelang of de financiële soliditeit van Easybroker. Doordat Easybroker een relatief kleine onderneming is, is er geen remuneratie-commissie ingesteld, ook is er geen Raad van Commissarissen. Het beloningsbeleid wordt opgesteld en periodiek geëvalueerd door de directie in samenspraak met de compliance officer van Easybroker. Over 2021 zijn er geen personen geweest met een totale jaarlijkse beloning van €1 miljoen of meer.