1. Kennisbank
  2. Informatie over beleggen

Belgische Beurstaks

Vanaf 1 januari 2022 wordt bij Easybroker de Belgische beurstaks automatisch verrekend.

 

Aandelen

  • Bij de aankoop en verkoop van een aandeel is een taks op beursverrichtingen (TOB) van 0,35% verschuldigd (max. € 1.600 per transactie).
  • Bij de aankoop en verkoop van aandelen van een gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) is een taks van 0,12% op beurstransacties (TOB) verschuldigd (max. € 1.300 per transactie).

Transacties in aandelen van een institutionele GVV zijn echter vrijgesteld van deze belasting.

 

Trackers

  • 1,32% (max. € 4.000) bij de aan- en verkoop van kapitaliserende beleggingsvennootschappen ingeschreven op de lijsten van compartimenten van de openbare instellingen voor collectieve belegging van de FSMA.
  • 0,12% (max. € 1.300) bij de aan- of verkoop van:
  • distributie trackers (beleggingsvennootschappen of gemeenschappelijke beleggingsfondsen) ingeschreven op de lijsten van compartimenten van de openbare instellingen voor collectieve belegging van de FSMA.
  • overige trackers niet ingeschreven op de vernoemde lijsten van het FSMA maar wel geregistreerd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER).
  • 0,35% (max.€ 1.600) bij aan- en verkoop van trackers die niet in een hierboven vernoemde categorie vallen.