Easybroker nieuwe stijl: lichtvoetig en karakteristiek

Bij een nieuwe merkbelofte past een nieuwe visuele identiteit — in vaktermen een brand uplift. Met typische Easybroker ingrediënten als eenvoud, transparantie en automatiseren. Wie goed kijkt, ziet dat er toch heel wat veranderd is.

"Het fundament wordt gevormd door de merkwaarden: fresh, empowering & transparant", vertelt Martijn van Dam, Lead Designer bij strategisch designbureau Momkai. "Dat drietal gaf ons richting, bijvoorbeeld bij de selectie van nieuwe lettertypes en de ontwikkeling van het kleurenpalet." Zo is er een font geselecteerd op basis van de glasheldere cijfers en valutasymbolen. Terwijl juist herkenbare, uitnodigende en eigenzinnige kopregels ontstaan door het gebruik van een zeer karakteristieke tegenpool.

Een zorgvuldig gekozen lettertype helpt Easybroker om elke uitspraak meer eigen te maken.”

Martijn van Dam, Lead Designer Momkai

Er zijn aanvullende huisstijlkleuren geselecteerd en het logo is herzien. Voortaan leggen we meer de nadruk op het aspect ‘easy’, door het eerste deel van onze naam hoger te plaatsen dan het tweede. Het resultaat is een lichtvoetiger geheel.

Tot slot is een nieuw element toegevoegd: onze Spark. Ieder kan hier een eigen invulling aan geven en ziet bijvoorbeeld een vonk of een ster. De spark symboliseert het begin van iets groters, licht in het donker en een baken — hij fungeert als icoon en als verrijking van het logo. Ideaal om focus aan te brengen in een animatie en als elementje dat op de website en later in de app de aandacht van de gebruiker kan sturen.

eb_newsletter1_04

"Het lijken kleine aanpassingen en toevoegingen, maar de optelsom is een merk met een robuuste, hedendaagse stijl die heel wat jaren meekan", aldus Van Dam.