1. Support
 2. Rekening instelling

Belgische Beurstaks

Momenteel wordt bij EasyBroker de Belgische Beurstaks nog niet automatisch verrekend. Dit dienen Belgische klanten, op dit moment, nog jaarlijks zelf aan te geven.

EasyBroker is bezig de Belgische Beurtaks zo snel mogelijk te automatiseren. Voor alsnog moeten Belgische klant dit helaas nog even zelf doen.

 

Taks op beursverrichtingen voor Belgische klanten:

Aandelen

 • Bij de aankoop en verkoop van een aandeel is een taks op beursverrichtingen (TOB) van 0,35% verschuldigd (max. 1.600 EUR per transactie).
 • Bij de aankoop en verkoop van aandelen van een gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) is een taks van 0,12% op beurstransacties (TOB) verschuldigd (max. 1.300 EUR per transactie).

Transacties in aandelen van een institutionele GVV zijn echter vrijgesteld van deze belasting.

Trackers

 • 1,32% (max. 4.000 EUR) bij de aan- en verkoop van kapitaliserende beleggingsvennootschappen ingeschreven op de lijsten van compartimenten van de openbare instellingen voor collectieve belegging van de FSMA.
 • 0,12% (max. 1.300 EUR) bij de aan- of verkoop van:
 • distributie trackers (beleggingsvennootschappen of gemeenschappelijke beleggingsfondsen) ingeschreven op de lijsten van compartimenten van de openbare instellingen voor collectieve belegging van de FSMA.
 • overige trackers niet ingeschreven op de vernoemde lijsten van het FSMA maar wel geregistreerd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER).
 • 0,35% (max.1.600 EUR) bij aan- en verkoop van trackers die niet in een hierboven vernoemde categorie vallen.

Roerende voorheffing op dividenden

 • Aandelen
   • Particuliere beleggers die in België onderworpen zijn aan de personenbelasting betalen een roerende voorheffing van 30% op dividenden.
 • Trackers

 Distributiefondsen: particuliere beleggers die in België onderworpen zijn aan de personenbelasting betalen 30% roerende voorheffing op dividenden.

Kapitalisatiefondsen: particuliere beleggers die in België onderworpen zijn aan de personenbelasting betalen een roerende voorheffing van 30% op de meerwaarde als obligaties meer dan 10% van het fonds uitmaken.